About Us

อัพเดทข่าวสารเหตุบ้านการเมืองทุกวัน

พวกเราคือทีม www.altereconomia.org บริการข่าวสารออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และการศึกษาที่เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาชาติในอนาคต เราจึงขอเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนมาช่วยกันพัฒนาชาติให้ยังยืนต่อไป