เศรษฐกิจของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน 2017

ใครๆก็รู้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายๆ รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ต่างก็ช่วยกันทำให้ประเทศไทยของเราดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี และที่สำคัญคือระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนต่างก็ให้ความสำคัญ เพราะเศรษฐกิจนั้นจะเป็นตัวเชื่อมโยงทุกๆ อย่างเข้าด้วยกัน ทั้งในเรื่องของรายได้ประชาชน ความเป็นอยู่ อาชีพ การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีดีขึ้นบ้าง แย่ลงบ้าง ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางธรรมชาติ หรือปัจจัยจากเศรษฐกิจโลก ทุกอย่างมีผลหมด ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปัจจุบันกันค่ะ

ในปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหากับเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างมาก ดังนั้นประชาชนทุกคนในประเทศต่างก็ตั้งความหวังว่า ปี 2560 อะไรๆในประเทศจะดีขึ้น รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจด้วย แต่ถึงอย่างไรเราเองก็ต้องยอมรับว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา จากที่จีนปรับลดเงินค่าหยวนครั้งใหญ่ และอังกฤษประกาศออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งต่างก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ผลเสียเหล่านี้แน่นนอนว่ามันยังคงหลงเหลือผลกระทบมายังปี 2560 อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม คาดว่าน่าจะมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 6.3  ดังนั้นเศรษฐกิจไทยในปี2560 ก็คาดการว่าน่าจะไม่ต่างจาก 2559 มากนัก แต่ก็ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาแน่นอน ทำให้เรามองว่าประเทศไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งแรงหนุนหลักๆ ของประเทศไทยอยู่ที่เศรษฐกิจของการท่องเที่ยว เนื่องมาจากเป็นประเทศที่ถือว่าโชคดีมากๆ ในด้านของลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลาย ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศก็เข้ามาเที่ยวเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น ทะเลในแถบภาคใต้ ที่ได้รับคำชมจากทั่วโลกว่ามีความสวยงาม หรือจะเป็นวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ ที่นักแสวงบุญจากทั่วโลกมักจะมาเที่ยวชมกันอย่างครึกครื้น ส่งผลให้มีคนเข้ามาในประเทศมากขึ้น มีส่วนช่วยหนุนระบบเศรษฐกิจได้กระเตื้องขึ้นบ้าง แต่อย่างไรในส่วนของการลงทุน ซึ่งไม่ว่าจะประเทศไหนๆ ก็มีผลกระทบทั้งนั้น เพราะช่วงนี้มีปัจจัยและเหตุผลหลายๆ อย่างที่มีความเสี่ยงต่อการลงทุน จึงยังไม่ค่อยมีคนที่จะกล้าเข้ามาลงทุนมากนัก เนื่องมาจากความไม่เสถียรของเศรษฐกิจโลกนั่นเอง

จากที่กล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงพอมีหวังกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จึงมีการรณรงค์ให้มีการเที่ยวเมืองไทยกันอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นหากเรายังเป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่อยากจะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน เราก็ควรที่จะสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง เที่ยวเมืองไทย ใช้เงินในประเทศ ให้เกิดการหมุนเวียนในประเทศ ก็จะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

About the Author: admin