เดินตามพ่อหลวงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะรู้จักคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มากขึ้น แต่ก็เชื่อว่าหลายคนเองก็อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการที่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น บางคนมองว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือต้องประหยัดให้มากๆ ต้องเก็บหอมรอมริบให้ได้เยอะที่สุด พยายามอย่าใช้เงิน จริงๆ แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอย่างที่พระองค์ท่านต้องการจะสื่อถึงคนไทยด้วยกัน

แล้วการพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร การพัฒนาหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การพัฒนาที่มีการตั้งอยู่บนทางสายกลาง ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท หลักการที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการคำนึงถึงความพอประมาณเป็นหลัก ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่างๆ ให้กับตัวเอง ตลอดจนในเรื่องของการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ มีคุณธรรมเพื่อเอาไว้ใช้ในการประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำของตัวเองเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรโดยไม่ได้คิดก่อน การกระทำในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วย

ปรัชญาของหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  1. กรอบแนวคิด – เป็นปรัชญาที่ใช้ในการชี้แนะแนวทางสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ พร้อมทั้งการปฏิบัติตัวเองในแนวทางที่ควรจะเป็น สิ่งเหล่านี้ก็มาจากพื้นฐานดั้งเดิมของการใช้ชีวิตในสังคมไทยเป็นสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาถ้าหากเราต้องการ เป็นการมองโลกอย่างมีระบบแม้ว่าโลกใบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนก็ตาม แต่เราจะสามรถรอดพันจากภัยพิบัติหรือวิกฤติต่างๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. คุณลักษณะ – จริงๆ แล้วเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับคนในทุกๆ ระดับ ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการเน้นการใช้ชีวิตกับทางสายกลาง พร้อมทั้งพัฒนาทุกอย่างแบบเป็นขั้นเป็นตอน
  3. คำนิยาม – เศรษฐกิจพอเพียงสามารถแบ่งคำนิยามออกได้ดังนี้
  • ความพอประมาณ – ความพอดีที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป ไม่ไปทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น อาทิ การบริโภคหรือการผลิตอย่างเพียงพอไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
  • ความมีเหตุผล – เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับระดับความพอเพียงดังกล่าว ทุกอย่างควรจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล พิจารณาถึงปัจจัยเรื่องของเหตุที่เกี่ยวข้องไปจนถึงผลที่จะได้รับจากการกระทำดังกล่าวอย่างรอบคอบ
  • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว – เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา หรือแม้แต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดการณ์เอาว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะระยใกล้หรือระยะไกลแค่ไหนก็ตามที

About the Author: admin