ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับจีนในด้านเศรษฐกิจ

ไทยกับจีน มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งสมัยโบราณ หากย้อนไปในถึงสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ของจีน ได้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวไทยอย่างเห็นเด่นชัด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีน ในตอนนั้นได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ในตอนนั้นเองไทยได้รับเทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘ เครื่องปั้นดินเผา ’มาจากจีน ส่วนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีน น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย เพราะมีการอพยพของชาวจีนในสมัยสงครามของราชวงศ์หยวน นับจากนั้นมาไทยและจีนก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันมาตลอด นอกจากนี้ยังมีชาวจีนจำนวนมากเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลก ในปี 1930-1950 มีชาวจีนจำนวนมากจากมณฑลทางใต้ของจีน หลบหนีตายจากภัยสงคราม เข้ามาลงหลักปักฐานสร้างชีวิตใหม่ในประเทศไทย

ต่อมาจากในยุคสงครามเย็นจะทำให้ไทยกับจีนขาดกันไปในระยะหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วจากปัญหาดังกล่าว ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่อย่างแนบแน่นตั้งแต่ครั้งอดีตกาลได้   หลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2518 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์จึงได้เกิดความพัฒนาอย่างรวดเร็ว

หลังจากทศวรรษแรกของการสถาปนาความสัมพันธ์ ยิ่งทำให้เป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันมากขึ้น จึงทำให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า  กลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลังจากจีนได้เริ่มดำเนินนโยบายเปิดประเทศ รวมทั้งก่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากการนำของนายเติ้ง เสี่ยวผิง ในปี 1978 ทำให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ได้พัฒนาขึ้น พร้อมขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ส่วนด้านการค้า มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน เพิ่มขึ้นจากปีแรกที่สถาปนา เป็นจำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศแรกๆ ที่เข้าไปลงทุนในจีน ตั้งแต่ปี 1979 นอกจากนี้ประเทศไทยยังอยู่ใน 10 อันดับแรก ซึ่งมีการเข้าไปลงทุนในจีน อีกทั้งในปัจจุบันนี้ตัวเลขของทางการจีนก็ยังชี้ให้เห็นว่า ไทยยังคงมีการลงทุนในจีนอยู่นับพันโครงการ มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดเกินพันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันจีนมีการเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการท่องเที่ยว เพราะทั้งไทยและจีนต่างก็เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้ว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมาไทยประมาณ 8 แสนคน/ปี ในขณะเดียวกันไทยก็เดินทางไปจีนประมาณ 7-8 แสนคน/ปี เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันนี้ ไทยและจีนได้ตั้งเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจร่วมกัน  ภายในปี 2010 โดยมีจำนวนการค้าทวิภาคีสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกันและกันจำนวน 4 ล้านคน/ปี อีกด้วย

About the Author: admin