การเติบโตของเศรษฐกิจ ธุรกิจออนไลน์ ปี 2019

Economic growth

ปี พ.ศ. 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคน จำเป็นต้องวางแผนพร้อมเตรียมตัวให้เข้มแข็ง อันเนื่องมาจากทั้งเหตุผลปัจจัยภายนอกและภายในประเทศต่างรุมล้อมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายนอกประเทศไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งเข้ามามีผลกระทบอย่างรุนแรงมา จนกระทั่งขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘Trade War’ ซึ่งเป็นปัจจัยขนาดใหญ่สุด ในการรั้งเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งในระดับโลก

ปัญหาใหญ่ 2 ประเทศผู้นำ จีน-สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อไทยด้วย

สำหรับ ‘Trade War’ คือ การหาทางออกของมหาอำนาจทั้ง 2 ชาติยักษ์ใหญ่ เพื่อขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศให้กว้างไกลมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน เพราะเมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้จีนต้องขยายการค้าไปยังต่างประเทศ ทางด้านสหรัฐฯเอง ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยายการค้าออกสู่ต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของตน นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานการณ์ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น จึงทำให้สินค้าจากประเทศจีนมีราคาถูกลงมาก ส่งผลต่อเป็นลูกโซ่ ทำให้งบดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลง เพราะฉะนั้นทางสหรัฐฯ จึงจำเป็นต้องแก้เกมอีกครั้ง ด้วยการใช้มาตรการทางด้านภาษีนำเข้ามาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าของจีนเข้ามาสู่ตลาดสหรัฐฯ มากจนเกินไป จึงเกิดสภาวะตึงเครียด

อุตสาหกรรมดาวเด่นอันน่าจับตามอง ปี 62 ‘e-Commerce’

สำหรับในปี พ.ศ. 2562 ธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นการเจริญเติบโตสวนกระแส มีอยู่ 3 ธุรกิจ ได้แก่…

  • ธุรกิจทางด้านการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
  • ธุรกิจโรงพยาบาล
  • ธุรกิจ E – Commerce’

สำหรับธุรกิจพยาบาล ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในปี 2562 เพราะกลุ่มโรงพยาบาลมีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มอาหรับ ที่เข้ามาเยือนในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นกลุ่มมีกำลังจ่ายสูง นอกจากนี้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่ง คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยที่ก้าวไกลยกศักยภาพในระดับสากล หากแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้น ประหยัดกว่าการไปรักษาตัวในยุโรปหรือสหรัฐฯมากโข และนอกจากชาวอาหรับ ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าจากเพื่อนบ้าน พม่า , ลาว , อินเดีย และอีกนานาประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มองหาการรักษาทางการแพทย์ที่มีมีความทันสมัย

e-Commerce

สำหรับธุรกิจ e-Commerce ที่ในปี 2561 ประเทศไทย มีหลายต่อหลายคน ต่างเรียนรู้การซื้อ – ขายผ่านระบบ e-Commerce กันมากขึ้นในทุกเพศทุกวัน อีกทั้งยังมีความเข้าใจในระบบและไว้เนื้อเชื่อใจกับการซื้อ – ขายทางออนไลน์มากขึ้น เท่านั้นยังไม่พอจากการเสริมทัพของธุรกิจธนาคารในหลายๆเจ้า ที่ออกบริการอันแสนสะดวกสบายเอื้อต่อการซื้อ -ขายผ่าน e-Commerce อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ในปี 2562 เจริญเติบโตก้าวไกลเลยทีเดียว

About the Author: admin