การศึกษาขั้นพื้นฐานอนาคต ควรเป็นอย่างไร

การศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาชีวิต ความรู้ ทักษะ แนวคิด ปรัชญาจะหล่อหลอมกล่อมเกลาคนให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ คุณภาพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว พัฒนาประเทศชาติต่อไป เรามาดูกันว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตควรจะมีหน้าตาอย่างไร

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

การเรียนหนังสือหากย้อนกลับไปในสมัยก่อน จะเรียนได้ต้องไปเรียนที่วัด ต้องบวชเรียนก่อน ต่อมาเรามีระบบโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคน แต่ในยุคอนาคตอันใกล้(มาก) การเรียนจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง เราจะสามารถเรียนทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์จะเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าจะเข้าใจ นอกจากนั้นทุกอย่างที่เราเรียนนั้นจะฟรี ไม่เสียเงินอีกต่อไปเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัด

เน้นทัศนคติมาก่อน

การเรียนในยุคก่อนความรู้เป็นสิ่งสำคัญมาก การได้มีความรู้มากกว่าหมายถึงการได้เปรียบคนอื่น แต่ในอนาคต ความรู้ไม่ใช่คำตอบแรกเสียแล้ว สิ่งที่สำคัญกลับเป็นทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องนั้น อย่างเช่น หากเราต้องการเรียนเรื่องการทำอาหารหวาน เรามีความตั้งใจจริงจะเรียนเรื่องนั้น เราก็สามารถเรียนได้ทุกที สุดท้ายเรียนด้วยความสุข ทำด้วยความสุขจนเกิดทักษะดังกล่าว หรือ หากทำแล้วไม่ได้ ก็จะได้รู้ตัวเองว่าไม่ถนัดแล้วมองหาสิ่งอื่นต่อไปเพื่อหาสิ่งที่ตัวเองชอบในที่สุด

ความหลากหลาย

การเรียนในสมัยก่อนจะเน้นว่าต้องเหมือนกัน ต้องเป็นคนที่มีความคิด ลักษณะเดียวกัน อนาคตแนวคิดนี้ใช้ไม่ได้แล้ว การเรียนในอนาคตจะเน้นความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านครอบครัว ฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ไปจนถึงความแตกต่างทางเพศ แนวคิดทางการเมือง การเรียนจะเน้นการอยู่ร่วมกันของทุกคนมากกว่าจะบังคับให้ทุกคนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น การเรียนก็เปลี่ยนไป จากเราเคยเรียนผ่านหนังสือ ผ่านคลิปวิดีโอ ในอนาคตเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น อุปกรณ์ทำได้หลากหลายมากขึ้น เราอาจจะได้เรียนผ่านระบบโลกเสมือนจริงแทนระบบที่ผ่านมา เนื้อหาที่เราอาจจะทำได้แค่มองในหนังสือ ทีนี้เราจะได้สัมผัสมากขึ้นลองนึกภาพเราเรียนเรื่องภูเขาไฟระเบิดแล้วเราไปดูภูเขาไฟนั้นจริงๆจากระบบเสมือนจริงสิมันจะน่าสนุกแค่ไหน หรือ วิชาพลศึกษาเราใส่เครื่องช่วยเคลื่อนไหวแล้วเล่นข้ามสิ่งกีดขวางในโลกเสมือนจริงเพื่อฝึกกล้ามเนื้อคงเล่นกันสนุกทีเดียว

เมื่อโลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน การศึกษาเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อปรับตัวตามให้ทัน อย่าลืมว่าการศึกษาคือการเตรียมคนเพื่ออนาคตไม่ใช่อดีต หากไม่เปลี่ยนอะไรใหม่ๆลงไปคนในยุคนี้ที่ผ่านระบบการศึกษาอาจจะล้มเหลวกับโลกอนาคตที่เค้าเจอก็ได้

 

About the Author: admin