• การศึกษาที่ดีจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น

3 ปัจจัยสำคัญ

ความสำคัญของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจะก้าวเดินต่อไปได้ต้องอาศัย 3 หลักสำคัญ ได้แก่ เรื่องของคนหรือพลเมือง เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องของความรู้ความชำนาญในการผลิต

ความสำคัญการศึกษา

การศึกษาคือการหาความรู้เพิ่มทั้งในตำรา และนอกตำราซึ่งสามารถเอาไปใช้ในชีวติประจำวันได้ ช่วยเหลือสังคม และพัฒนาชาติได้

การพัฒนาชาติ

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการพัฒนาชาติก็คือ การศึกษาของคนในประเทศ และการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีผล โดยตรงต่อคนทั้งประเทศ

 • ข่าวการเมือง - เศรษฐกิจ
 • คอรัปชั่นปัญหาที่เกาะกินประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

  คอรัปชั่นปัญหาที่เกาะกินประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

  สังคมไทยเปรียบเสมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร แต่อีกด้านของเหรียญ สังคมไทยเองก็มีอีกหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ , ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับมะเร็งที่ค่อยๆกัดกินประเทศชาติให้อ่อนแอลงทีล่ะนิด นั่นก็คือปัญหาการคอรัปชั่น หากพูดถึงปัญหาการคอรัปชั่นนี้นับว่า เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียว ส่วนต้นเหตุที่ทำให้เกิดการ คอรัปชั่น ล้วนเกิดมาจากหลายประการ …Read More »
 • ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับจีนในด้านเศรษฐกิจ

  ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับจีนในด้านเศรษฐกิจ

  ไทยกับจีน มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งสมัยโบราณ หากย้อนไปในถึงสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ของจีน ได้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวไทยอย่างเห็นเด่นชัด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีน ในตอนนั้นได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ในตอนนั้นเองไทยได้รับเทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘ เครื่องปั้นดินเผา ’มาจากจีน ส่วนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีน น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย เพราะมีการอพยพของชาวจีนในสมัยสงครามของราชวงศ์หยวน นับจากนั้นมาไทยและจีนก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันมาตลอด นอกจากนี้ยังมีชาวจีนจำนวนมากเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลก ในปี 1930-1950 มีชาวจีนจำนวนมากจากมณฑลทางใต้ของจีน …Read More »
 • เศรษฐกิจของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน 2017

  เศรษฐกิจของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน 2017

  ใครๆก็รู้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายๆ รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ต่างก็ช่วยกันทำให้ประเทศไทยของเราดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี และที่สำคัญคือระบบเศรษฐกิจ ที่ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนต่างก็ให้ความสำคัญ เพราะเศรษฐกิจนั้นจะเป็นตัวเชื่อมโยงทุกๆ อย่างเข้าด้วยกัน ทั้งในเรื่องของรายได้ประชาชน ความเป็นอยู่ อาชีพ การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีดีขึ้นบ้าง …Read More »

ข่าวอัพเดท