Yearly Archives: 2019

การศึกษาขั้นพื้นฐานอนาคต ควรเป็นอย่างไร

การศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาชีวิต ความรู้ ทักษะ แนวคิด ปรัชญาจะหล่อหลอมกล่อมเกลาคนให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ คุณภาพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว พัฒนาประเทศชาติต่อไป เรามาดูกันว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตควรจะมีหน้าตาอย่างไร เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา การเรียนหนังสือหากย้อนกลับไปในสมัยก่อน จะเรียนได้ต้องไปเรียนที่วัด ต้องบวชเรียนก่อน ต่อมาเรามีระบบโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคน แต่ในยุคอนาคตอันใกล้(มาก) การเรียนจะเปลี่ยนไปอีกครั้ง เราจะสามารถเรียนทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์จะเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าจะเข้าใจ นอกจากนั้นทุกอย่างที่เราเรียนนั้นจะฟรี ไม่เสียเงินอีกต่อไปเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัด เน้นทัศนคติมาก่อน การเรียนในยุคก่อนความรู้เป็นสิ่งสำคัญมาก การได้มีความรู้มากกว่าหมายถึงการได้เปรียบคนอื่น แต่ในอนาคต ความรู้ไม่ใช่คำตอบแรกเสียแล้ว สิ่งที่สำคัญกลับเป็นทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องนั้น อย่างเช่น หากเราต้องการเรียนเรื่องการทำอาหารหวาน เรามีความตั้งใจจริงจะเรียนเรื่องนั้น เราก็สามารถเรียนได้ทุกที สุดท้ายเรียนด้วยความสุข ทำด้วยความสุขจนเกิดทักษะดังกล่าว หรือ หากทำแล้วไม่ได้ ก็จะได้รู้ตัวเองว่าไม่ถนัดแล้วมองหาสิ่งอื่นต่อไปเพื่อหาสิ่งที่ตัวเองชอบในที่สุด ความหลากหลาย การเรียนในสมัยก่อนจะเน้นว่าต้องเหมือนกัน ต้องเป็นคนที่มีความคิด ลักษณะเดียวกัน อนาคตแนวคิดนี้ใช้ไม่ได้แล้ว การเรียนในอนาคตจะเน้นความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านครอบครัว ฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ไปจนถึงความแตกต่างทางเพศ แนวคิดทางการเมือง การเรียนจะเน้นการอยู่ร่วมกันของทุกคนมากกว่าจะบังคับให้ทุกคนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น การเรียนก็เปลี่ยนไป จากเราเคยเรียนผ่านหนังสือ ผ่านคลิปวิดีโอ […]

Read More

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร เราควรปฏิบัติยังไง

ในฐานะของการเป็นคนไทยทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง กันอยู่บ่อยๆ เพราะคำนี้เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงดำรัสกับปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิต หลายคนเลือกปฏิบัติตามและเห็นผลที่น่าพึงพอใจ แต่คนที่กำลังอยากรู้ถึงความหมายพร้อมวิธีปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมกับคำๆ นี้ว่าควรต้องทำอย่างไรบ้าง มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันได้เลยเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงแนะแนวทางให้กับประชาชนคนไทยทุกๆ คนเป็นสิ่งที่พระองค์ดำรัสเอาไว้มานานมากตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤติเศรษฐกิจด้วยซ้ำ หัวใจสำคัญของความหมายนี้คือการมุ่งเน้นให้ทุกคนดำรงชีวิตของตนเองแบบยั่งยืน ปลอดภัย มั่นคง แม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามกับโลกในยุคใหม่ที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หากแปลตามความหมายในภาษาอังกฤษที่พระองค์ท่านได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่า Self-Sufficient Economy คือ การใช้ชีวิตของตนเองอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องให้ใครเดือดร้อน ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นมากเกินไป แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ ดังนั้นการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายที่พระองค์ท่านต้องการให้เกิดขึ้นคือ การเอื้อเฟื้อแบบแบ่งปันน้ำใจและไม่ทำให้ใครเดือดร้อน การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างที่กล่าวตามความหมายคือการใช้ชีวิตในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือตนเองเป็นหลัก เน้นในชีวิตในแบบสมถะ เรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องหวือหวาอะไรมากนัก มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น หากเหลือคือส่วนเก็บที่เอาไว้ทำอย่างอื่นต่อไปในอนาคต พยายามพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด เน้นการพึ่งพาตนเองเอาเท่าที่ตนเองจะสามารถทำออกมาได้ อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติตนตามปรัชญานี้ไม่ใช่ความงก หรือขี้เหนียว หรือไม่ยอมใช้จ่ายใดๆ เลย คำว่าพอเพียงในสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการสื่ออีกอย่างคือใครมีเงินพอใช้จ่ายแบบไม่เดือดร้อนตนเองก็ควรใช้ตามเหมาะสมเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินไปข้างหน้าต่อไป ยกตัวอย่าง คนรวยมากแต่ทำตัวจน ไม่ยอมใช้จ่ายเงินใดๆ เพราะหวังใช้ชีวิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ไม่ถูก เพราะเงินจะไม่ถูกกระจายไปยังผู้อื่นส่งผลให้เกิดความยากลำบาก อย่างคนรวยไม่ทานอาหารโรงแรม ไม่เข้าพักโรงแรม พนักงานโรงแรมก็ไม่มีเงินไปใช้ต่อ ระบบเศรษฐกิจในประเทศก็ไม่เกิดการหมุนเวียน เป็นต้น […]

Read More

เศรษฐกิจประเทศไทย ในยุคของลุงตู่

เป็นเรื่องปกติที่ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกจะเปลี่ยนไปตามการบริหารของรัฐบาลในประเทศนั้น หากประเทศไหนที่รัฐบาลสามารถบริหารได้อย่างยาวนานการเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีโอกาสเป็นไปได้สวย แต่ต้องเป็นรัฐบาลที่มองเรื่องนี้ออกจริงๆ เท่านั้น แต่ถ้าประเทศไหนมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีการโยกย้ายต่างๆ ด้านการเมืองโอกาสที่เศรษฐกิจจะเติบโตก็ไม่ง่าย อย่างประเทศไทยนับตั้งแต่การเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับตั้งแต่การปฏิวัติอำนาจก็ถือว่าไม่ได้ดีเด่นอะไรมากนักแต่ก็ไมได้แย่ขนาดว่าประเทศเดินต่อไม่ได้ ระบบเศรษฐกิจองไทยในยุคลุงตู่ แม้หลายฝ่ายจะบอกว่าการเอาทหารมาบริหารประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสวยหรูนักในมุมมองของบรรดาภาคเอกชนต่างๆ ทว่าส่วนหนึ่งคือการบริหารงานในตำแหน่งที่เหมาะสมก็มีคนที่เหมาะสมเข้าไปนั่งแท่นกุมอำนาจอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน เพียงแต่ด้วยฝีมือหรือบารมีอันใดก็ตามอันนี้ไม่อาจล่วงรู้ได้ทำให้การเดินหน้าของประเทศไทยเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งบางครั้งช้ามากเกินไปจนคนไทยหลายคนอดรนทนไม่ไหวที่อยากได้รัฐบาลที่มาจากากรเลือกตั้งเพื่อให้เศรษฐกิจไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดบ้าง นักวิชาการหลายคนมองว่าระบบเศรษฐกิจภายใต้ยุคของ คสช. นี้เดินหน้าไปแบบอืดๆ มีสภาพเป็นทำนองลูกผีลูกคน ความชัดเจนของแนวทางบริหารยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม แม้ระบบเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นในมุมมองของตัวเลขแต่ก็เติบโตขึ้นเพียงแค่ 1-2% เท่านั้น ถือว่าน้อยมากเพราะศักยภาพต่างๆ ของประเทศไทยสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของ ม.44 ที่ถูกใช้ขึ้นมาในยุคของ คสช. ทำเอาหลายๆ คนหวั่นเกรงไม่กล้าทำอะไรมากนักเกรงจะผิดกฎหมายจนบางด้านของเศรษฐกิจตกฮวบลงไปพอสมควรเหมือนกัน อย่างที่บอกว่าการบริหารประเทศหากเป็นเพียงแค่การเข้ามาเพื่อทำให้ประเทศสงบสุขคือเรื่องดี แต่ในระยะยาวหากยังไม่มีแผนบริหารแน่นอนมันคือผลกระทบที่จะตามมาและประชาชนมักเริ่มไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่เข้าใจถึงความหวังดีตอน พลเอก ประยุทธ์ ตัดสินใจปฏิวัติเพื่อหวังให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อย แต่เมื่อเดินมาจนถึงตอนนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการบริหารด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลยุคนี้ยังมีสิ่งที่ขัดใจประชาชนหลายฝ่ายไม่น้อย ด้วยสภาพที่มันควรโตขึ้นกว่านี้ ควรจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้ทว่าด้วยอะไรหลายอย่างจึงทำให้เศรษฐกิจไม่โตดังควรจะเป็น สุดท้ายนี้ก็ได้แต่คาดหวังว่าเมื่อการเลือกตั้งมาถึงประเทศจะได้คนที่เหมาะสมในหลายๆ ด้านเข้ามาบริหารงานร่วมกันเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่เวทีโลก

Read More