ถ้าหากถามว่าในตอนนี้นั้นเศรษฐกิจของไทยในตอนนี้นั้นเป็นที่สุ่มเสี่ยงอย่างมากในด้านของการเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ก็ยังมีอีกหลายแนวทางที่เรายังสามารถแก้ไขได้ ดังนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจที่ตนเองมีอยู่หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจพอเพียง หากถามว่า เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมันคือการกินอยู่ที่มีตามแบบที่เรามีอย่างเช่นมีน้อยกินน้อยมีเยอะเก็บไว้ส่อนหนึ่งไว้กินหรือใช่ตอนหลังง่ายๆ ก็คือในเมื่อเราเมื่อพื้นที่บ้านอยู่หนึ่งไร่เราก็แบ่งเป็นส่วนนี้ปลูกผักขายส่วนนี้เลี้ยงสัตว์ส่วนนี้ทำไร่ทำนาอะไรก็ว่าไป เพราะว่าในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเค้ายึดหลักที่ว่ามีเยอะกินน้อย หรือที่พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือมีเยอะกินน้อยส่วนที่เหลือก็เอาไปขายนำเงินนั้นมาเก็บไว้ใช้ภายหลัง และเงินนั้นถ้าหากเรามีเยอะในตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมี 10 ใช้ 5 เก็บ 5 แบบนี้คือถามหลักของแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องคือการที่เราพึ่งตัวเองก่อนที่จะไปพึ่งใครหากเราพออยู่พอมีพอกินแล้วถ้าหากเราสามารถแบ่งปันคนอื่นหรือเพื่อนได้เราก็ควรทำถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นแนวทางที่เรานั้นไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์การสื่อสารหรือเทคโนโลยีอะไรเป็นการพึ่งตัวเองมากกว่ากับสิ่งที่คนสมัยก่อนนั้นทำกันมาและสืบถอดกันมาอย่างช้านานซึ่งพึ่งพาใช้แต่ของเดิมๆ แถมยังช่วยโลกประหยัดพลังงานไปได้หลายอย่างด้วย เช่น ลดภาวะโลกร้อน ลดภาวะปัญหาเรือนกระจกอีกด้วยและในปัจจุบันการเป็นอยู่ของคนเหล่านี้นั้นก็ประสบผลกับความสำเร็จอย่างไม่หน้าเชื่อไม่แปลกอะไรที่คนส่วนไหร่ตามต่างจังหวัดถึงใช้หลักแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงกันเป็นส่วนใหญ่