ถ้าหากเราพูดถึงเกี่ยวกับคำว่าหลักการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนก็ต้องพูดกันว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่พอมีพอกินพอใช้เลยได้มีการจัดกลุ่มอาสาขึ้นมาในแต่ละหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศไทยเกี่ยวกับชมรมกลุ่มอาสาร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจโดยจุดประสงค์หลักๆ แล้วของกลุ่มชมรมนี้นั้นก็เพื่อให้ทุกคนในชุมชนของตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งประโยชน์ของการของการกินอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย การเลี้ยงสัตว์นำมาเป็นอาหาร การทำไร่ทำนาพืชผักสวนครัว การแบ่งปันเพื่อนบ้าน

1 การเลี้ยงสัตว์นำมาเป็นอาหาร

ประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถทำมาหมุนเวียนไปใช้ในส่วนอื่นๆ ได้เช่น ไก่ ปลา หมู คือ หากเวลาเลี้ยงไก่ออกไข่ออกมานั้นเราก็สามารถนำไข่เอามาทำเป็นอาหารได้ ซึ่งไก่นั้นจะมีมูลที่สามารถเก็บมาแล้วเอาไปให้ปลาที่เราเลี้ยงไว้ได้ซึ่งประหยัดต้นทุนอาหารเลี้ยงปลาไปได้

2 การทำไร่ทำนาพืชผักสวนครัว

การทำไร่ทำนานั้นก็ถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ของเรามาอย่างยาวนานซึ่งการทำไรทำนานั้นหรือปลูกผักสวนครัวก็ช่วยในการที่เราไม่ต้องเสียตังไปซื้อ แถมยังของที่เราปลูกมาได้ในไร่หรือนาหรือผักเรายังสามารถแบ่งปันไปขายสู่ตลอดเพื่อมาแปลเป็นเงินเพื่อใช้เก็บไว้ชื้ออย่างอื่นที่จำเป็นได้

3 การแบ่งปันเพื่อนบ้าน

ถ้าหากพูดถึงการแบ่งปันเพื่อนร่วมบ้านนั้นก็ถือได้ว่าเป็นน้ำใจที่ดีงามของคนไทยถือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งคนไทยของเราก็เป็นคนที่มีน้ำใจซึ่งของที่เราทำมาได้หรือปลูกมาได้นั้นแบ่งให้เพื่อนร่วมบ้านเพื่อร่วมบ้านก็จะแบ่งปันน้ำใจของตัวเองกระจายสู่รอบบ้านนั่นก็คือหลักของชมรมกลุ่มอาสาร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจ