altereconomia

การศึกษาที่ดีจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น

jjjyjyyj

ความสำคัญของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจะก้าวเดินต่อไปได้ต้องอาศัย 3 หลักสำคัญ ได้แก่ เรื่องของคนหรือพลเมือง เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องของความรู้ความชำนาญในการผลิต

etf3q2t

ความสำคัญการศึกษา

การศึกษาคือการหาความรู้เพิ่มทั้งในตำรา และนอกตำราซึ่งสามารถเอาไปใช้ในชีวติประจำวันได้ ช่วยเหลือสังคม และพัฒนาชาติได้

q23tf3t

การพัฒนาชาติ

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการพัฒนาชาติก็คือ การศึกษาของคนในประเทศ และการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีผล โดยตรงต่อคนทั้งประเทศ

ข่าวสารการเมือง - เศรษฐกิจ

 • แนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจที่ตนเองมีอยู่

  ถ้าหากถามว่าในตอนนี้นั้นเศรษฐกิจของไทยในตอนนี้นั้นเป็นที่สุ่มเสี่ยงอย่างมากในด้านของการเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ก็ยังมีอีกหลายแนวทางที่เรายังสามารถแก้ไขได้ ดังนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจที่ตนเองมีอยู่หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจพอเพียง หากถามว่า เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมันคือการกินอยู่ที่มีตามแบบที่เรามีอย่างเช่นมีน้อยกินน้อยมีเยอะเก็บไว้ส่อนหนึ่งไว้กินหรือใช่ตอนหลังง่ายๆ ก็คือในเมื่อเราเมื่อพื้นที่บ้านอยู่หนึ่งไร่เราก็แบ่งเป็นส่วนนี้ปลูกผักขายส่วนนี้เลี้ยงสัตว์ส่วนนี้ทำไร่ทำนาอะไรก็ว่าไป เพราะว่าในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเค้ายึดหลักที่ว่ามีเยอะกินน้อย หรือที่พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือมีเยอะกินน้อยส่วนที่เหลือก็เอาไปขายนำเงินนั้นมาเก็บไว้ใช้ภายหลัง และเงินนั้นถ้าหากเรามีเยอะในตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมี 10 ใช้...
 • ชมรมกลุ่มอาสาร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจ

  ถ้าหากเราพูดถึงเกี่ยวกับคำว่าหลักการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนก็ต้องพูดกันว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่พอมีพอกินพอใช้เลยได้มีการจัดกลุ่มอาสาขึ้นมาในแต่ละหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศไทยเกี่ยวกับชมรมกลุ่มอาสาร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจโดยจุดประสงค์หลักๆ แล้วของกลุ่มชมรมนี้นั้นก็เพื่อให้ทุกคนในชุมชนของตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งประโยชน์ของการของการกินอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย การเลี้ยงสัตว์นำมาเป็นอาหาร การทำไร่ทำนาพืชผักสวนครัว การแบ่งปันเพื่อนบ้าน 1 การเลี้ยงสัตว์นำมาเป็นอาหาร ประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถทำมาหมุนเวียนไปใช้ในส่วนอื่นๆ ได้เช่น ไก่ ปลา...
 • เศรษฐกิจของประเทศเริ่มได้ด้วยตัวคุณ

    คำว่าเศรษฐกิจของประเทศมันอาจจะดูไกลตัวสักหน่อยครับ แต่จริงๆ แล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราเพราะการที่ประเทศจะขับเคลื่อนไปได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ซึ่งสามารถแยกประเภทของเศรษฐกิจออกมาได้หลายประเภท รวมถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เรารู้จักกันดีด้วย ซึ่งการที่ประเทศของเราทำเช่นนี้ได้นั้นก็เพราะภูมิประเทศของเราเหมาะสำหรับการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาก เพราะไทยคือประเทศเกษตรนั่นเอง และไม่ต้องใช้เงินหรือพื้นที่อะไรมากมาย ถึงแม้ว่าสิ่งที่ลงทุนจะขายกำไรได้ไม่มากแต่ก็พอกินพอใช้...
 • การขนส่งถือเป็นหัวใจหลักในระบบเศรษฐกิจ

  เวลาที่นึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจทุกคนก็มักจะชอบนึกถึงเรื่องของเงิน, สินค้า และการให้บริการ ในความเป็นจริงแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะอย่าลืมว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญยังไม่ได้หมดอยู่แค่นั้น แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและยิ่งเป็นในยุคดิจิตอลแบบปัจจุบันด้วยแล้วการขนส่งจึงถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อะไรก็ตามที่สร้างความรวดเร็วได้มากที่สุดก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเทียบการส่งข้อมูลอย่างสมัยก่อนเวลาที่จะบอกกล่าวแจ้งเรื่องกันได้ก็ต้องส่งจดหมาย, โทรเลข...

Thailand's economy