เศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมการศึกษาไทย

Good economy

เศรษฐกิจที่ดี ย่อมเป็นการส่งเสริมการศึกษาไทย เพราะมีระบบการพัฒนาก้าวหน้าสมบูรณ์แบบกว่า ซึ่งในปัจจุบัน เรื่องของเศรษฐกิจ ไม่ว่าประเทศไหน ก็จะนำไปใช้หมด เพราะถือว่าสามารถสร้างความสุขได้อย่างยั่งยืนนั้นเอง ซึ่งหลายประเทศตอนนี้ ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ทั้งความยากจน สินค้าแพง ค่าเงินถูกลง หรือ ประเทศใหญ่ๆ มักจะมีปัญหาเศรษฐกิจย่อมส่งผลถึงประเทศเล็กๆอยู่เช่นกัน การที่เราจะช่วยชาติได้ต้องมีความสามัคคี กินอยู่อย่างพอเพียง

 Sufficient economy

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษาไทยได้อย่างไร มีคำตอบง่ายๆ คือ จะต้องปลูกฝั่งเด็กตั้งแต่เล็กๆ ด้วยจุดประสงค์ของการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ ร่วมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน จะยืนยาว มีกินมีใช้ตลอดไป สามารถนำมาสร้างรายได้ที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ให้ก้าวสู่สากล รายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดการพัฒนาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน และค่อยเป็นค่อยไป จนประสบความสำเร็จนั้นเอง

Fighting Animals

หลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า เศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์สำหรับคนไทยจริงๆ ทั้งเรื่องอาชีพ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้เสริม สามารถทำได้ทุกคนทุกครัวเรือน ซึ่งโดยปกติแต่ละบ้านจะมีเนื้อที่กันอยู่แล้ว หากมีแนวคิดดีๆ ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ซึ่งจุดประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการงานภายในบ้าน ไม่ต้องเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่างๆ หากนักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับพ่อแม่ หรือ คนในชุมชนได้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของความสามัคคีในหมู่บ้าน เป็นการสร้างความสุขร่วมกัน

Learn practical

ประสบการณ์เรียนนอกห้องเรียนรู้และปฏิบัติจริง ตามแนวพระราชดำริ คือ สิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านตัวบุคคลและคณะครูอาจารย์ เมื่อนักเรียนนักศึกษาเรียนจบ สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตคนเรา หากต้องการความรู้ควรตั้งใจเรียน ขยัน ประหยัด และกินอยู่อย่างพอเพียง แล้วชีวิตจะมีความสุขเอง

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบใหม่

Economic development

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนระบบการศึกษารูปแบบใหม่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคน ภายในประเทศไทย จะต้องช่วยกัน เพื่อให้ชาติเกิดความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี เพราะในสมัยนี้ เทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีความสะดวก สบายจริงๆ สำหรับแนวทางการพัฒนาที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม คือ การเดินตามรอยพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทุกอย่างแบบพอประมาณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง หรือ ความมีน้ำใจในสังคมไทย ทำให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชีวิตก็จะได้พบความสุขอย่างแท้จริง

Sufficient economy

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น เป็นการช่วยชาติอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งแนวทางนี้ สามารถทำได้ทุกคน เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ทำให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายอย่าง เช่น ค่าเงินบาทก็จะหมุนเวียนอยู่ภายใน ยกตัวอย่าง หากเรามีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ก็ทำการปลูกผักปลูกผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ทำนาเพียงเพื่อนำมาบริโภคในครอบครับ แต่หากเหลือก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน หรือ การนำสิ่งของต่างๆ จากไร่ จากสวน มาขายในตลาด สร้างรายได้ที่ดี ได้อีกช่องทาง ไม่ต้องเสียเวลาทำงานอะไรมากมาย ก็หาเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างสบายใจ

การศึกษารูปแบบใหม่ กับเศรษฐกิจพอเพียง

educationการศึกษารูปแบบใหม่ กับการนำเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การเรียนการสอนของอาจารย์ ตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาลัยต่างๆถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา สมัยนี้ จะได้เรียนรู้ ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามความเป็นจริง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข หากทำได้ตามแบบอย่าง รับรองว่ามีกินมีใช้ตลอดปี ไม่ต้องเดือดร้อน หรือ กังวลใจอะไร สร้างความสุขกับครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ  เมื่อเข้าใจถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รวมกับ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ และ การมีคุณธรรม เราก็จะได้รับความสุข มีกินมีใช้ตลอดไป โดยไม่มีวันหมด