การขนส่งถือเป็นหัวใจหลักในระบบเศรษฐกิจ

serviceเวลาที่นึกถึงเรื่องของเศรษฐกิจทุกคนก็มักจะชอบนึกถึงเรื่องของเงิน, สินค้า และการให้บริการ ในความเป็นจริงแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะอย่าลืมว่าตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญยังไม่ได้หมดอยู่แค่นั้น แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและยิ่งเป็นในยุคดิจิตอลแบบปัจจุบันด้วยแล้วการขนส่งจึงถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อะไรก็ตามที่สร้างความรวดเร็วได้มากที่สุดก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเทียบการส่งข้อมูลอย่างสมัยก่อนเวลาที่จะบอกกล่าวแจ้งเรื่องกันได้ก็ต้องส่งจดหมาย, โทรเลข แต่ปัจจุบันที่ล้ำกว่าการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็คือสามารถส่งข้อมูลเป็นเล่มๆ ได้ด้วยอีเมล์ แถมยังเข้าใจง่ายรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย

รูปแบบการขนส่ง

รูปแบบการขนส่งสินค้าในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียในตัวแตกต่างกันออกไป

  1. การขนส่งทางบก – เป็นการขนส่งโดยใช้รถยนต์, รถบรรทุก, รถไฟ หรือแม้แต่รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะในการขนส่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นที่การขนส่งภายในประเทศมากกว่า และรถแต่ละประเภทก็จะมีวัตถุประสงค์ในการขนส่งแตกต่างกันออกไป
  2. การขนส่งทางทะเล – เป็นการขนส่งโดยใช้เรือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งไปยังต่างประเทศด้วยสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แต่ว่าจะค่อนข้างเสียเวลาในการเดินทางพอสมควร
  3. การขนส่งทางอากาศ – เป็นการขนส่งโดยใช้เครื่องบิน สามารถขนส่งได้ทั้งในและต่างประเทศ แต่ส่วนมากแล้วจะเน้นการขนส่งต่างประเทศมากกว่า มักจะส่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว อาทิ สินค้าแฟชั่น, สินค้าที่เน่าเสียได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงพอสมควรจึงมักส่งของที่มีขนาดเล็กหรือน้ำหนักเบา

financeความเชื่อมโยงของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ

อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าการที่จะพัฒนาประเทศหรือเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่งหรือยั่งยืนได้นั้นเรื่องของการขนส่งถือได้ว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจทุกประเภทเป็นอย่างมาก หากไม่มีระบบการขนส่งก็คงจะไม่เกิดสินค้าต่างๆ มากมายให้คนทั่วโลกได้ยลโฉมกัน การที่สินค้าจะแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ และเกิดเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ดีได้นั้นก็ต้องอาศัยในเรื่องของการขนส่งด้วยกันทั้งสิ้น

การพิจารณาเลือกใช้ระบบขนส่งในปัจจุบัน

ด้วยความที่ในยุคปัจจุบันนี้มีรูปแบบการขนส่งที่ค่อนข้างหลากหลายให้ได้เลือกใช้งาน เพราะฉะนั้นผู้ใช้เองก็ควรจะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของการขนส่งแต่ละประเภทให้ดีก่อนจะเลือกใช้งาน เพราะนอกจากจะทำให้เกิดผลดีต่อธุรกิจแล้วยังสร้างผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของชาติที่ธุรกิจในประเทศเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดี

เศรษฐกิจของประเทศเริ่มได้ด้วยตัวคุณ

integrated_farmingคำว่าเศรษฐกิจของประเทศมันอาจจะดูไกลตัวสักหน่อยครับ แต่จริงๆ แล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราเพราะการที่ประเทศจะขับเคลื่อนไปได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ซึ่งสามารถแยกประเภทของเศรษฐกิจออกมาได้หลายประเภท รวมถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เรารู้จักกันดีด้วย ซึ่งการที่ประเทศของเราทำเช่นนี้ได้นั้นก็เพราะภูมิประเทศของเราเหมาะสำหรับการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาก เพราะไทยคือประเทศเกษตรนั่นเอง และไม่ต้องใช้เงินหรือพื้นที่อะไรมากมาย ถึงแม้ว่าสิ่งที่ลงทุนจะขายกำไรได้ไม่มากแต่ก็พอกินพอใช้ และ สามารถพัฒนาได้ โดยสมัยนี้ได้มีแนวทางใหม่อย่างเกษตรแบบผสมผสาน เนื่องจากเมื่อก่อนเราทำเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วไม่ประสบความสำเร็วเพราะทำอย่างเดียวกันเยอะผลผลิตจึงเยอะตามไปด้วยทำให้ผลผลิตล้นตลาด ขายได้ราคาไม่ดี ในที่สุดก็ขายไม่ออก หมดตัวกันเป็นแถวๆ แต่เศรษฐกิจแบบผสมผสานนั้นเป็นการแบ่งพื้นทีในการทำเกษตรหลายอย่าง ตามความเหมาะสม ทำให้เรา ขายสินค้าได้ราคาดี เพราะการที่เรามีผลผลิตหลายชนิดนั้นเราก็สามารถขายของตามราคาได้ หรือถ้าขายไม่ออกจริงๆ เราก็สามารถนำมากินมาใช้เองได้ไม่ต้องไปซื้อข้างนอก ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสุดๆ และเมื่อเราขายออกได้ก็สามารถนำมาขยายกิจการได้ และถ้าทุกบ้านทำกันแบบนี้เหมือนกันก็ทำให้สังคมแข็งแรงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ส่งผลให้มีแต่รายได้ที่เยอะกว่ารายรับ ของราคาก็ไม่สูง ซื้อขายคล่องตัว เพราะต่างคนก็ต่างมีเงินในการซื้อของ และเมื่อชุมชนแข็งแรงมากมากๆ แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจจังหวัดมีการซื้อขายคล่องตัวและเศรษฐกิจของจังหวัดก็จะดีขึ้น และเมื่อทุกจังหวัดแข็งแรงแล้วก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศทีตามไปด้วย เห็นไหมหละครับว่า

ชมรมกลุ่มอาสาร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจ

altereconomia

ถ้าหากเราพูดถึงเกี่ยวกับคำว่าหลักการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนก็ต้องพูดกันว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่พอมีพอกินพอใช้เลยได้มีการจัดกลุ่มอาสาขึ้นมาในแต่ละหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศไทยเกี่ยวกับชมรมกลุ่มอาสาร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจโดยจุดประสงค์หลักๆ แล้วของกลุ่มชมรมนี้นั้นก็เพื่อให้ทุกคนในชุมชนของตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งประโยชน์ของการของการกินอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย การเลี้ยงสัตว์นำมาเป็นอาหาร การทำไร่ทำนาพืชผักสวนครัว การแบ่งปันเพื่อนบ้าน

1 การเลี้ยงสัตว์นำมาเป็นอาหาร

ประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถทำมาหมุนเวียนไปใช้ในส่วนอื่นๆ ได้เช่น ไก่ ปลา หมู คือ หากเวลาเลี้ยงไก่ออกไข่ออกมานั้นเราก็สามารถนำไข่เอามาทำเป็นอาหารได้ ซึ่งไก่นั้นจะมีมูลที่สามารถเก็บมาแล้วเอาไปให้ปลาที่เราเลี้ยงไว้ได้ซึ่งประหยัดต้นทุนอาหารเลี้ยงปลาไปได้

2 การทำไร่ทำนาพืชผักสวนครัว

การทำไร่ทำนานั้นก็ถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ของเรามาอย่างยาวนานซึ่งการทำไรทำนานั้นหรือปลูกผักสวนครัวก็ช่วยในการที่เราไม่ต้องเสียตังไปซื้อ แถมยังของที่เราปลูกมาได้ในไร่หรือนาหรือผักเรายังสามารถแบ่งปันไปขายสู่ตลอดเพื่อมาแปลเป็นเงินเพื่อใช้เก็บไว้ชื้ออย่างอื่นที่จำเป็นได้

3 การแบ่งปันเพื่อนบ้าน

ถ้าหากพูดถึงการแบ่งปันเพื่อนร่วมบ้านนั้นก็ถือได้ว่าเป็นน้ำใจที่ดีงามของคนไทยถือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งคนไทยของเราก็เป็นคนที่มีน้ำใจซึ่งของที่เราทำมาได้หรือปลูกมาได้นั้นแบ่งให้เพื่อนร่วมบ้านเพื่อร่วมบ้านก็จะแบ่งปันน้ำใจของตัวเองกระจายสู่รอบบ้านนั่นก็คือหลักของชมรมกลุ่มอาสาร่วมใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจ

แนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจที่ตนเองมีอยู่

altereconomia

ถ้าหากถามว่าในตอนนี้นั้นเศรษฐกิจของไทยในตอนนี้นั้นเป็นที่สุ่มเสี่ยงอย่างมากในด้านของการเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ก็ยังมีอีกหลายแนวทางที่เรายังสามารถแก้ไขได้ ดังนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจที่ตนเองมีอยู่หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจพอเพียง หากถามว่า เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรมันคือการกินอยู่ที่มีตามแบบที่เรามีอย่างเช่นมีน้อยกินน้อยมีเยอะเก็บไว้ส่อนหนึ่งไว้กินหรือใช่ตอนหลังง่ายๆ ก็คือในเมื่อเราเมื่อพื้นที่บ้านอยู่หนึ่งไร่เราก็แบ่งเป็นส่วนนี้ปลูกผักขายส่วนนี้เลี้ยงสัตว์ส่วนนี้ทำไร่ทำนาอะไรก็ว่าไป เพราะว่าในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเค้ายึดหลักที่ว่ามีเยอะกินน้อย หรือที่พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือมีเยอะกินน้อยส่วนที่เหลือก็เอาไปขายนำเงินนั้นมาเก็บไว้ใช้ภายหลัง และเงินนั้นถ้าหากเรามีเยอะในตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมี 10 ใช้ 5 เก็บ 5 แบบนี้คือถามหลักของแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องคือการที่เราพึ่งตัวเองก่อนที่จะไปพึ่งใครหากเราพออยู่พอมีพอกินแล้วถ้าหากเราสามารถแบ่งปันคนอื่นหรือเพื่อนได้เราก็ควรทำถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นแนวทางที่เรานั้นไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์การสื่อสารหรือเทคโนโลยีอะไรเป็นการพึ่งตัวเองมากกว่ากับสิ่งที่คนสมัยก่อนนั้นทำกันมาและสืบถอดกันมาอย่างช้านานซึ่งพึ่งพาใช้แต่ของเดิมๆ แถมยังช่วยโลกประหยัดพลังงานไปได้หลายอย่างด้วย เช่น ลดภาวะโลกร้อน ลดภาวะปัญหาเรือนกระจกอีกด้วยและในปัจจุบันการเป็นอยู่ของคนเหล่านี้นั้นก็ประสบผลกับความสำเร็จอย่างไม่หน้าเชื่อไม่แปลกอะไรที่คนส่วนไหร่ตามต่างจังหวัดถึงใช้หลักแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงกันเป็นส่วนใหญ่

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยกับวัตถุประสงค์เพื่อความก้าวหน้า

aec

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามมากขึ้นกว่าเดิมประเทศไทยในปัจจุบันถือภาวะเศรษฐกิจกำลังราบรื่นการพัฒนาเศรษฐกิจจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อประชากรชาวไทยที่จะทำให้ประชากรในหลายภาคนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

จุดประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย

ในทุกประเทศมีความต้องการยกระดับฐานเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อให้การครองชีพของผู้คนให้ดีขึ้น และทำให้ประเทศไทยมั่นคง และเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วจุดประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยก็คือ

  1. เพื่อให้มีการจ้างงานที่สูงขึ้น เพราะว่าการว่างงานของประชากรนั้นจะส่งผลต่อสังคม กับ เศรษฐกิจ ทางรัฐบาลของไทยต้องช่วยส่งเสริมให้ผู้คนภายในประเทศมีงานทำ
  2. ทำให้รายได้ของชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมในด้านที่สำคัญอย่าง การลงทุน การผลิต เพื่อทำให้ฐานะทางการเงินดีขึ้น
  3. มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทุกคนทุกชนชั้น เพราะการกระจายรายได้ให้ผู้คนไม่ทั่วถึงจะเป็นการพัฒนาไม่สมบูรณ์ วิธีแก้คือต้องกระจายรายได้กระจาย และความมั่นคงให้เท่าเทียมกัน
  4. สร้างมาตรฐานสินค้าส่งออก และนำเข้าให้เกิดความสมดุล ทางผู้บริหารประเภทต้องมีการควบคุมภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่สมดุลเนื่องจากปัจจุบันประชากรประเทศไทยได้เพิ่มมากต่อปีจึงาจส่งผลให้การหมุนเวียนเงินเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในตอนนี้กำลังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมการส่งออกข้าวในตอนนี้ได้กลายเป็นรายได้ที่มีความสำคัญประเทศต่อประเทศในด้านการพัฒนาเรื่องการส่งออก ประเทศไทยจึงได้เปรียบมากกว่าประเทศในเรื่องแรงงาน และที่สำคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำจึงได้เปรียบกว่าชาติอื่นอยู่เยอะในด้านการแข่งขันทางตลาดเกษตรกรรมอยู่มาก สรุปการพัฒนาประเทศไทยในตอนนี้ถือว่าได้มาตรฐานสูงกว่าแต่ก่อน เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้นได้มีแบบแผนในการดำเนินงานที่ดีขึ้น แล้วที่สำคัญ คือ ในตอนนี้ได้มี AEC เข้ามาพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซึ่งประเทศไทยก็ได้เป็น 1 ใน 10 ประเทศของกลุ่ม AEC ด้วย

ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย

thai1

ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสำคัญมากมาเป็นอันดับต้นๆ หากเศรษฐกิจภายในประเทศของเรายังไม่มีความเจริญก้าวหน้าแล้วขยายตัวขึ้นจะส่งผลกระทบไปในหลายๆ ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญของประเทศเพื่อให้เกิดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้สังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหวังผลไปที่การดำรงชีพของประชากรให้สูงยิ่งขึ้นไปจากเดิม ในจุดนี้จะส่งผลทำให้รายได้ของประชากรนั้นเพิ่มขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศมีองค์ประกอบด้วยดังนี้

1. ความเจริญของเศรษฐกิจมีความเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้น

2. เศรษฐกิจจะมีความเจริญอย่างต่อเนื่อง

3. จะทำให้การเปลี่ยนแปลง และโครงสร้างทางสังคมได้มาตรฐานขึ้น

นี่ก็คือองค์ประกอบหลักๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุด ระบบเศรษฐกิจถือว่ามีความสำคัญไปทั่วโลกไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระดับเศรษฐกิจ สูง ปานกลาง ต่ำ ส่วนในประเทศไทยในปัจจุบันระบบทางเศรษฐกิจของเรานั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็คือ ปานกลาง แต่เศรษฐกิจก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้การครองชีพของประชาชนให้อยู่ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในทุกภูมิภาค การมีเศรษฐกิจที่ดีจะช่วยส่งผลในหลายๆ ด้านอย่างเช่น ชาวบ้านตามต่างจังหวัดมีอาชีพค้าขาย เกษตรกร หรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ถ้าระบบเศรษฐกิจดีการส่งออกสินค้าก็จะดีขึ้น และอาจจะส่งผลให้มีการเปิดการค้าเสรีกับเรื่องของการลงทุนด้วย และตนทุนในการผลิตก็อาจจะลดต่ำลง แล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นเกิดขยายตัวรวดเร็วมากกว่าเดิม นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของประเทศอีกเรื่องหนึ่ง

เศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมการศึกษาไทย

Good economy

เศรษฐกิจที่ดี ย่อมเป็นการส่งเสริมการศึกษาไทย เพราะมีระบบการพัฒนาก้าวหน้าสมบูรณ์แบบกว่า ซึ่งในปัจจุบัน เรื่องของเศรษฐกิจ ไม่ว่าประเทศไหน ก็จะนำไปใช้หมด เพราะถือว่าสามารถสร้างความสุขได้อย่างยั่งยืนนั้นเอง ซึ่งหลายประเทศตอนนี้ ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ทั้งความยากจน สินค้าแพง ค่าเงินถูกลง หรือ ประเทศใหญ่ๆ มักจะมีปัญหาเศรษฐกิจย่อมส่งผลถึงประเทศเล็กๆอยู่เช่นกัน การที่เราจะช่วยชาติได้ต้องมีความสามัคคี กินอยู่อย่างพอเพียง

 Sufficient economy

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษาไทยได้อย่างไร มีคำตอบง่ายๆ คือ จะต้องปลูกฝั่งเด็กตั้งแต่เล็กๆ ด้วยจุดประสงค์ของการพัฒนาแบบยั่งยืน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ ร่วมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน จะยืนยาว มีกินมีใช้ตลอดไป สามารถนำมาสร้างรายได้ที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ให้ก้าวสู่สากล รายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดการพัฒนาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน และค่อยเป็นค่อยไป จนประสบความสำเร็จนั้นเอง

Fighting Animals

หลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า เศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์สำหรับคนไทยจริงๆ ทั้งเรื่องอาชีพ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้เสริม สามารถทำได้ทุกคนทุกครัวเรือน ซึ่งโดยปกติแต่ละบ้านจะมีเนื้อที่กันอยู่แล้ว หากมีแนวคิดดีๆ ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ซึ่งจุดประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการงานภายในบ้าน ไม่ต้องเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่างๆ หากนักเรียนนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับพ่อแม่ หรือ คนในชุมชนได้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของความสามัคคีในหมู่บ้าน เป็นการสร้างความสุขร่วมกัน

Learn practical

ประสบการณ์เรียนนอกห้องเรียนรู้และปฏิบัติจริง ตามแนวพระราชดำริ คือ สิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านตัวบุคคลและคณะครูอาจารย์ เมื่อนักเรียนนักศึกษาเรียนจบ สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตคนเรา หากต้องการความรู้ควรตั้งใจเรียน ขยัน ประหยัด และกินอยู่อย่างพอเพียง แล้วชีวิตจะมีความสุขเอง

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบใหม่

Economic development

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนระบบการศึกษารูปแบบใหม่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคน ภายในประเทศไทย จะต้องช่วยกัน เพื่อให้ชาติเกิดความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี เพราะในสมัยนี้ เทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีความสะดวก สบายจริงๆ สำหรับแนวทางการพัฒนาที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม คือ การเดินตามรอยพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทุกอย่างแบบพอประมาณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง หรือ ความมีน้ำใจในสังคมไทย ทำให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชีวิตก็จะได้พบความสุขอย่างแท้จริง

Sufficient economy

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น เป็นการช่วยชาติอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งแนวทางนี้ สามารถทำได้ทุกคน เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ทำให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายอย่าง เช่น ค่าเงินบาทก็จะหมุนเวียนอยู่ภายใน ยกตัวอย่าง หากเรามีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ก็ทำการปลูกผักปลูกผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ทำนาเพียงเพื่อนำมาบริโภคในครอบครับ แต่หากเหลือก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน หรือ การนำสิ่งของต่างๆ จากไร่ จากสวน มาขายในตลาด สร้างรายได้ที่ดี ได้อีกช่องทาง ไม่ต้องเสียเวลาทำงานอะไรมากมาย ก็หาเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างสบายใจ

การศึกษารูปแบบใหม่ กับเศรษฐกิจพอเพียง

educationการศึกษารูปแบบใหม่ กับการนำเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การเรียนการสอนของอาจารย์ ตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาลัยต่างๆถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา สมัยนี้ จะได้เรียนรู้ ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามความเป็นจริง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข หากทำได้ตามแบบอย่าง รับรองว่ามีกินมีใช้ตลอดปี ไม่ต้องเดือดร้อน หรือ กังวลใจอะไร สร้างความสุขกับครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ  เมื่อเข้าใจถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รวมกับ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ และ การมีคุณธรรม เราก็จะได้รับความสุข มีกินมีใช้ตลอดไป โดยไม่มีวันหมด